مشاوره غیر حضوری

برای آن دسته از متقاضیانی که امکان حضور در جلسات مشاوره را ندارند، این امکان وجود دارد که از طریق تلفن و باز هم با تعیین وقت قبلی مشاوره تلفنی بگیرند. این مشاوره های تلفنی عمدتاً مربوط به توصیه هایی در خصوص اجرای فنون و تکنیک های فرزند پروری می باشد.

برای تعیین وقت مشاوره و طرح مسئله فرزندتان با ما تماس بگیرید.